„Když se potkávají generace, dějí se zázraky!“ To je motto obecně prospěšné společnosti Mezi námi, která šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. V něm se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení […]

„Když se potkávají generace, dějí se zázraky!“ To je motto obecně prospěšné společnosti Mezi námi, která šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. V něm se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí z mateřských či základních škol po celé České republice. Podporujeme jejich pravidelné setkávání, pomáháme utvářet jejich prostor pro vzájemnou komunikaci, aktivní sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.

V Třebíči funguje již sedm mezigeneračních skupin, které odvádí vynikající práci, my si jejich úsilí velice vážíme a snažíme se je odměnit. Po nuceném dvouletém čekání jsme se dočkali a mohli pro naše skupiny uspořádat první Workshop dobré praxe, který se uskutečnil 20. dubna 2022 v Komunitním centru Moravia. Proběhlo představení společnosti Mezi námi, o.p.s., zástupkyně Komunitního centra Moravia paní Karasové a všech skupin, které v Třebíči fungují, a jejichž zástupci dorazili v hojném počtu. Během let všichni načerpali spoustu zkušeností, a tak se společně s ostatními pracovníky Mezi námi, škol, školek, samosprávy a seniorských zařízení mohli o ně podělit a sdílet společně radosti i starosti, které tato práce všem přináší. Bylo skvělé se konečně vidět osobně, předat si zážitky, promluvit si i o té smutné covidové době, která všechny poznamenala. I tak ale všechny skupiny fungovaly skvěle a dokázaly sobě i ostatním, že se zaťatými zuby zvládneme vše. Stojí to za to!

Závěrem proběhla volná diskuze všech účastníků a předání osvědčení o absolvování workshopu, který nebyl rozhodně poslední. Každý rok se opět potkáme a třeba si představíme další skupiny, které se k nám připojí. Děkujeme, že jste s námi v Mezi námi.

Autor: Jitka Nevrzalová

+ posts

šéfredaktor