V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také sizaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které umí rozdávatúsměvy, energii, bezprostřednost, radost […]

V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si
zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které umí rozdávat
úsměvy, energii, bezprostřednost, radost ze života. A je na nás, neziskové organizaci Mezi
námi, o.p.s., aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel, ne vždy je
to možné přirozeně, protože vlastní prarodiče mnohdy už buď nejsou, nebo bydlí
daleko. Proto je potřeba trošku pomoci. Například se tak děje v našich partnerských školkách
a domovech pro seniory.

Tuto dosavadní práci a vynaloženou energii oceňujeme a těm nejlepším z nejlepších
školských a seniorských zařízení, zapojených do programu Povídej, udělujeme Značku
Mezigeneračně. Ta oceňuje jejich dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační
oblasti, ukazuje, že obě zařízení umožňují svým zaměstnancům se podílet na netradičních
aktivitách, které je obohacují a inspirují. Je důkazem, že právě u nich to mezigeneračně žije,
znamená jejich naprostou prestiž a výjimečnost.

Získání Značky však není jen tak, a proto nám bylo velkou ctí uspořádat první předávání
tohoto mezigeneračního ocenění v Třebíči, a to pro Mateřskou školu Benešova společně
s Charitní pečovatelskou službou a Volnočasovým klubem Archa. Tato skupina je důkazem
toho, že obětavá práce se vždy vyplatí a odměnou nejsou jen široké úsměvy a rozzářené oči.
Předání proběhlo v Komunitním centru Moravia v úterý 17. května 2022 dopoledne. Zahájily
jej děti z mateřské školy a společně s paní učitelkou předvedly krátké vystoupení. Zúčastnili
se též senioři z domovů Charitní pečovatelské služby, zástupci Mezi námi o.p.s., zástupci
Komunitního centra Moravia, pan místostarosta Vladimír Malý a pan radní Jan Burda.

Za odměnu k mezigenerační značce ještě poskytujeme každé skupině za odměnu nějakou
speciální mezigenerační aktivitu. Na toto setkání přijel pan Mgr. Petr Veleta, PhD., taneční
mistr, zakladatel pohybové a taneční metody EXDASE (EXercise and DAnce for SEniors),
kterou používá s úspěchem v praktických lekcích, v mnoha zařízeních dlouhodobé péče pro
seniory a zdravotně postižené, a to v České republice i v zahraničí. Jeho taneční program byl
opravdu inspirující a zábavný pro všechny ze všech věkových kategorií, ještě teď se musím
při vzpomínce upřímně usmívat.

Závěrem snad mohu za všechny jen poděkovat všem zúčastněným. Těm, kteří se
mezigeneračních aktivit účastní pravidelně, těm, kteří teprve začínají i těm, kteří se o této
možnosti dozvěděli úplně poprvé. Gratuluji k ocenění, my jsme ti, kteří si ho váží nejvíce.
Děkujeme, že jste mezi námi!

Jitka Nevrzalová – koordinátorka projektu Povídej a Přečti pro Třebíč, Mezi námi o.p.s. 

+ posts

šéfredaktor