Rizóma je vzdělávací a akcelerační program pro mladé lidi a neziskové organizace na Vysočině. Ústředním cílem Rizómy je podpořit účastníky v klimatické a udržitelné podnikavosti, resp. v objevování, vytváření a využívání […]

Rizóma je vzdělávací a akcelerační program pro mladé lidi a neziskové organizace na Vysočině. Ústředním cílem Rizómy je podpořit účastníky v klimatické a udržitelné podnikavosti, resp. v objevování, vytváření a využívání podnikatelských příležitostí, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu vytvářením společenských a environmentálních zisků pro Vysočinu. 

Rizóma chce kromě toho podnítit budování komunity nadšenců udržitelnosti a oběhového podnikání. Absolventi si projdou dvouměsíčním kurzem, kde se seznámí s různými perspektivami udržitelnosti, pochopí megatrendy ovlivňující Vysočinu a zároveň rozvinou své podnikatelské kompetence. Během kurzu se potkají se zkušenými lektory a mentory. Kurz bude zakončen prezentací businessových záměrů. Tři nejlepší projekty získají odměnu každý 25.000,- Kč a potenciálně jeden vybraný získá možnost investice až do výše 250.000,- Kč.

Pro koho je program určen

  1. Pro mladé lidi ve věku 15-30 let (20 míst), kteří pocházejí z Vysočiny a mají zájem o rozvoj vlastního udržitelného podnikání. Mohou už mít vlastní business case, který chtějí v rámci programu více rozvinout, ale není to podmínkou.
  2. Pro neziskové organizace (5 míst), které mají zájem o zvýšení své finanční samostatnosti a dopadu prostřednictvím udržitelného a sociálního podnikání.

Co získáte

  1. Možnost reálného uplatnění se ve smysluplné oblasti, která má pozitivní dopad na region Vysočiny, ale i naší planetu. Naučíte se skrze ekonomickou aktivitu chránit planetární meze.
  2. Seznámíte se s hlavními trendy v oblasti udržitelnosti a pochopíte nové zákaznické příležitosti a jak je využít.
  3. Pochopíte základy oběhového hospodářství, hodnocení životního cyklu (tzv. LCA analýza), carbon managementu a impact managementu. Budete schopní popsat dopad Vaše businessu na životní prostředí a společnost a tento dopad využít jako příležitost pro přidanou hodnotu.
  4. Naučíte se, jak vytvořit životaschopný businessový plán, jak efektivně řídit své zdroje, jak zvážit a minimalizovat rizika svého záměru či jak zajistit podporu pro svou vizi a vzbudit nadšení zúčastněných stran a zákazníků.
  5. Během programu si zpracujete svůj vlastní záměr, s kterým Vám pomůže zkušený mentor. Učit se budete od nejlepších lidí z oboru.

Jak to bude probíhat

Program bude probíhat v hybridní podobě, bude kombinovat online vzdělávání, pravidelná setkání v Jihlavě a individuální setkání s mentory. Od 13. dubna se budeme pravidelně setkávat každý týden na 2 hodiny, pravděpodobně ve středu mezi 17-19:00 (pokud by termín nevyhovoval více účastníkům, najdeme společně jiný termín). Účastníkům bude zároveň dostupná online platforma, kde budou mít k dispozici řadu vzdělávacích materiálů a kde si budou moci sdílet své poznatky a zkušenosti. Program zakončí prezentací podnikatelských záměrů před odbornou porotou během festivalu tvořivosti Kreatina (9.-12. června 2022). Tři nejlepší záměry budou oceněny finanční odměnou a jeden získá potenciální možnost investice na rozběhnutí projektu.

Přihláška

Do programu se můžete přihlásit vyplněním této přihlášky. Termín k vyplnění je 8.dubna (včetně). Kurz je zdarma.

Partneři programu

Dedoles (https://www.dedoles.cz/)
CzechInvest (https://www.czechinvest.org/cz)
Yottabe (https://www.yottabe.com/)
Luducrafts (https://luducrafts.com/)
Brána Jihlavy (https://www.jihlavazije.cz/brana-jihlavy)
Vysočina Education (http://vys-edu.cz/)
Institut cirkulární ekonomiky (https://incien.org/)
KOUS Vysočina (https://www.kous.cz/)

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka