Pracujete v neziskové organizaci již více než dva roky a chcete se inspirovat v USA? Toto stipendium Vám umožní výjezd na dobu 3–5 měsíců, kdy v podobně zaměřené organizaci v USA či na univerzitě můžete pracovat na svém […]

Pracujete v neziskové organizaci již více než dva roky a chcete se inspirovat v USA?

Toto stipendium Vám umožní výjezd na dobu 3–5 měsíců, kdy v podobně zaměřené organizaci v USA či na univerzitě můžete pracovat na svém projektu, konzultovat s experty a diskutovat své zkušenosti!

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2022/23 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující.

Komu je určeno
Pro zájemce o stáž v americké neziskové organizaci či na univerzitě. Práce na vlastním výzkumném projektu po dobu 3-5 měsíců. Uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním (min. Bc.) musí být zaměstnáni v některé neziskové organizaci v ČR, mají mít předpoklady dalšího profesního růstu a řídící a organizační schopnosti, které jim po návratu z USA umožní uplatnit získané znalosti a  zkušenosti ve prospěch rozvoje neziskového sektoru v ČR.

Požadavky na uchazeče
• České občanství a trvalý pobyt v ČR. • Ukončené vysokoškolské vzdělání (u žadatelů s titulem DiS. je nutná konzultace a alespoň 5 let praxe). • Nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru. • Dobrá znalost angličtiny. (Pokud žádnou zkoušku žadatel nemá, může být požádán, aby v rámci výběrového řízení Fulbrightovy komise vykonal zdarma podobnou zkoušku TELP). • Vyplněná přihláška odevzdaná k datu uzávěrky spolu s projektem pobytu v USA, třemi doporučujícími dopisy (jejich autoři je posílají přímo na adresu komise) a pozváním z USA. Zvací dopis z USA může být z univerzity a/nebo neziskové organizace. • Projekt pobytu v USA by měl kombinovat výzkumný záměr a praktickou složku, tj. stáž při  neziskové organizaci.

Celý článek najdete na: http://www.adam.cz/clanek-2021040049-fulbright-masarykovo-stipendium-nabidka-pro-zastupce-neziskovych-organizaci.html?fbclid=IwAR0zCKfwZeDS4XTbP_dyrxq-9vrZtZxfWSFAN-zq7EDIgdAHg-xisE6LeOg

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka