PŘINESE VAŠEMU DÍTĚTI TÁBOR NĚCO NOVÉHO? Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také […]

PŘINESE VAŠEMU DÍTĚTI TÁBOR NĚCO NOVÉHO?

Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností.

Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalším vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

Správný tábor formuje dětské hodnoty a životní postoje a je pro dítě přínosem ve všech směrech.

Více informací a katalog táborů najdete na www.tabory-vysocina.cz.

+ posts

šéfredaktor