Vláda hledá cestu na pomoc podnikatelům, umělcům. Stranou ale zůstává ještě jedna „organizovaná“ část společnosti. Spolky, ta velká i drobná uskupení, která v různé podobě prožívají svá covidová trápení. Mohou […]

Vláda hledá cestu na pomoc podnikatelům, umělcům. Stranou ale zůstává ještě jedna „organizovaná“ část společnosti. Spolky, ta velká i drobná uskupení, která v různé podobě prožívají svá covidová trápení.

Mohou mít koronavirová opatření vliv na sdružení zahrádkářů, včelařů nebo třeba na nějaký okrašlovací spolek?

Spíš ne, řekne asi politik nebo úředník sedící na postu, kde rozhoduje o pomoci v koronavirové době. Z větší části má – tedy asi – pravdu. Ministerstvo spravedlnosti aspoň prosadilo, že se takové spolky nemusejí na svých členských schůzích a valných hromadách scházet osobně, ale je to možné dálkovým způsobem, i když to nemají ve stanovách.

Jenže spolky na tom mohou být stejně jako pořadatelé kulturních akcí a dalších veřejných aktivit. Znám na Brněnsku dobrovolné hasiče, kteří velkou část nákladů na svou činnost vydělávají ze dvou akcí za rok. Jedna je provoz občerstvení v době, kdy v nedalekém údolí kvetou záplavy bledulí. A další předvánoční ples. O tyto příjmy přišli.

V další obci na jihu Moravy najdu okrašlovací spolek. Měl vymyšlenou krásnou akci na zvelebení staré památky, měl na ni dojednanou dotaci, ale potřebné zbylé peníze jeho činovníci hodlali sehnat od lidí. Od těch, kteří by přišli na místo a zúčastnili se dobročinného bazaru. Museli projekt odložit a možná zrušit, dotaci znovu nezískají.

Kamínek spouští lavinu

Ano, koronavirová opatření udělala čáru přes rozpočet i dobročinným tombolám a dalším aktivitám. A současně omezila příspěvky donátorů, kteří mají sami co dělat se svými nenaplněnými rozpočty.

Do vládních opatření se takové spolky nevejdou, aby mohly čerpat na své dobrovolnické aktivity dotace. Ani nájmy na klubovny a další prostory jim nikdo neuhradí.

Většina ze současných členů nad tím mávne rukou, něco zaplatí navíc v podobě členských příspěvků nebo darů. Budou mít pravdu ve vztahu k penězům do zdravotnictví, na udržení pracovních míst.

Ale tento dopad koronaviru bude skutečně dlouhodobý. Až se budeme pozastavovat nad vylidňujícím se venkovem, nad nezájmem o členství v hasičských sdruženích nebo chybějícími nadšenci pomáhajícími svým vsím, možná i toto bude jeden kamínek. Kamínek laviny, kvůli které postupně přestáváme být tou zemí, kde v každém koutě funguje ochotnické divadlo, včelaři mají své expozice a myslivci jsou ochotni pomoct i s jinými věcmi než jen se zvěří. I to bude dopad koronavirové pandemie. Hodně dlouhodobý.

Zdroj: www.irozhlas.cz/

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka