Tvoříme kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál, posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem. Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naše kurzy jsou zážitkem, […]

Tvoříme kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál, posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem.

Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naše kurzy jsou zážitkem, který vyvolává pozitivní změny v jednotlivci i společnosti.
Jsme Prázdninovka. Děláme kurzy, které mění svět.
Vyberte si z letošní nabídky!

Zpětná vazba jako klíč k rozvoji pedagoga I a II
Kurz zážitkové pedagogiky pojímá téma, které je nejen v pedagogických kruzích často zmiňované. Nabízí trénink technik a prostředků, které při správném uchopení napomohou rozvoji důvěry v kolektivu a zlepší tak vztahy mezi pedagogy a atmosféru ve sborovně.
Navazující kurz přenáší naučené poznatky z prostředí kolegiálního do pedagogického procesu směrem k žákům, studentům či účastníkům akcí.

První krok k mentoringu
Kurz je úvodem do poznatků o přínosu kolegiální podpory ve vzdělávacích skupinách. Je vystavěn tak, aby účastník získal přehled, seznámil se s tématem a zjistil, jestli a jak tento přístup využívat.
Jedná se o úvodní sebezkušenostní vzdělávací kurz vytvořený z originálních herních programů zážitkové pedagogiky a z konstruktivistického modelu kolegiální podpory 3S.

Metodické kurzy
Kompletní nabídku metodických kurzů najdete na našem webu.
Vyzdvihli bychom zde listopadový kurz Cesta hrdiny, seznamující účastníky s konceptem práce s příběhy hrdinů a jeho využití v programech.
Vypsány jsou také nové termíny Certifikovaného výcviku Metod zážitkové pedagogiky a tentokrát hned na třech místech. V PrazePraze, Brně a Bratislavě. Neváhejte a naučte se učit prožitkem.

Celý článek najdete na: http://www.adam.cz/clanek-2020070074-novinky-z-portfolia-kurzu-prazdninovky.html

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka