Den Země je událost pořádaná každoročně na podporu ochrany životního prostředí, letos po padesáté. Tato tradice totiž začala už v roce 1970. Na vzniku Dne Země měl velký podíl John […]

Den Země je událost pořádaná každoročně na podporu ochrany životního prostředí, letos po padesáté. Tato tradice totiž začala už v roce 1970. Na vzniku Dne Země měl velký podíl John McConnell, který akci navrhnul na konferenci v San Franciscu v roce 1969. Nejdříve měl připadat na 21. března, tedy den jarní rovnodennosti a příchodu jara, později se ale ustálilo datum 22. dubna. První oslavy Dne Země se konaly převážně ve školách, od základních po vysoké, a v rámci nich se 20 milionů Američanů zúčastnilo klidných demonstrací za ekologickou reformu.

Od roku 1990 se k Americe připojil v oslavách celý zbytek světa včetně České republiky. Dnes je tedy zapojeno více než 193 států světa, a jedná se tak o největší nenáboženský svátek, kterého se účastní více než miliarda lidí po celém světě bez ohledu na vyznání, původ či národnost.

Například v roce 2000 proběhly oslavy ve velkém stylu, byl to také první rok, kdy byl jako hlavní organizační nástroj použitý internet. Tato událost nakonec spojila více než pět tisíc environmentálních skupin mimo USA a několik stovek milionů lidí po celém světě. Oficiálním hostem akce byl Leonardo DiCaprio a v USA se toho roku akce zúčastnilo asi 400 000 lidí.

Den Země – Základní škola Zlaté Hory

Teď trocha teorie, kterou je někdy dobré znát, aby se člověku nepletly pojmy. Ochrana životního prostředí je systematická a vědecky podložená lidská činnost, která se snaží o ochranu prostředí, aby mohly všechny organismy včetně člověka na Zemi žít spokojeně.

Ochrana životního prostředí je v České republice zakotvena mimo jiné i v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Stát má primární odpovědnost za ochranu životního prostředí a na ekologické aspekty má brát ohled v každé činnosti.

 

Nástroje k ochraně životního prostředí jsou například:

  • Poplatky za znečišťování a jiné poškozování životního prostředí – např. poplatky za ukládání odpadů, za znečišťování vod atd.
  • Poplatky za využívání přírodních zdrojů – např. poplatky za odběr vod, za kácení dřevin apod.

Pojem ochrana životního prostředí bývá zaměňován s pojmem ekologie. Jde však o odlišné věci. Ekologie je věda o vztazích organismů k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším smyslu všechny existenční podmínky. Ty jsou částečně organické a částečně anorganické povahy.

Den Země v roce 2020 proběhne vzhledem k okolnostem jinak, než bylo doposud zvykem.  Tradičně probíhaly různé akce zejména pro děti a mládež, soutěže, školy uklízely přírodu, byly organizovány všemožné workshopy, filmy a programy. Mnohé ze zmíněného není tento rok možné, ale není třeba se vzdávat. Mnoho organizací i jednotlivců myslí na ochranu přírody i tak. Probíhá řada akcí, které mají za cíl vyčistit naši přírodu, jak se o tom dočtete například v tomto článku http://www.volnocasuj.cz/2020/04/02/uklidme-cesko-koronaviru-navzdory/. Probíhají také online soutěže a o třídění odpadu se můžete mnohé dozvědět na internetu, například zde.

Úklid přírody - PěšíTuristika.cz

Na našem webu najdete nejrůznější tipy, například, jak využívat místní suroviny, jak využít staré oblečení nebo jak pěstovat bylinky či luštěniny doma a další.

Proto vezměte tento rok oslavy Dne Země do vlastních rukou a přispějte svým dílem k ochraně životního prostředí, jistě to nebude špatně strávený volný čas.

Zdroje:

http://botany.upol.cz/pagedata_cz/vyukove-materialy/138_prednaska-eko-zoo-1-2014-.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zem%C4%9B

[wikicard title=”Den země” lang=”cz”]

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka