Středoškolský parlament Kraje Vysočina je platforma, která sdružuje studenty středních škol napříč celou Vysočinou. Na činnosti parlamentu spolupracuje více než šedesát zástupců z více než třiceti středních škol. Členové parlamentu […]

Středoškolský parlament Kraje Vysočina je platforma, která sdružuje studenty středních škol napříč celou Vysočinou. Na činnosti parlamentu spolupracuje více než šedesát zástupců z více než třiceti středních škol. Členové parlamentu se aktivně podílejí na dění ve školství, komunikují palčivá témata mladé generace a navrhují jejich řešení, sdílí zkušenosti.

Vedení parlamentu je v kontaktu s krajskými radními a udržuje je tak v obraze v souvislosti s problémy studentů napříč krajem.

Předsedou parlamentu na Vysočině je Jakub Vrzal.

Kubo, proč má smysl, aby se středoškoláci scházeli?

Smysl naší činnosti vidím především v rozvoji schopnosti spolupráce na všech úrovních. Společné setkávání nám umožňuje sdílet zkušenosti a názory, což vede k lepšímu pochopení problémů, které nás trápí. Navíc nám to dává příležitost společně hledat a navrhovat řešení, která mohou zlepšit naše školní prostředí a vzdělávání obecně. Scházení se také podporuje naši schopnost komunikovat, což je dovednost, která nám bude užitečná nejen ve škole, ale i v budoucím životě. Kromě toho nám dává možnost se vzájemně motivovat a inspirovat, což přispívá k našemu osobnímu růstu a rozvoji.

V čem podle tebe mohou střední školy na Vysočině spolupracovat?

Střední školy na Vysočině mohou spolupracovat v mnoha oblastech, které přináší výhody jak pro studenty, tak pro samotné školy. Například výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi školami může vést k zavádění nových a efektivních metod výuky. Společné projekty a akce, jako jsou kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce, umožňují studentům rozvíjet své dovednosti a budovat mezilidské vztahy. 

Jak jsou na tom ostatní kraje?

Podobné parlamenty, jako je ten náš, fungují i ve většině ostatních krajů. Některé z nich pracují delší dobu než ten náš. Naše práce je ale jedinečná svou přátelskou atmosférou a neformálním prostředím. To jinde často chybí.

Spolupracují parlamenty i na republikové úrovni?

Samozřejmě. Parlamenty spolupracují i na republikové úrovni a to hned na dvou platformách. Česká středoškolská unie usiluje o změny ve školství a Republikové fórum mládeže zase spojuje studenty v otázkách neformálního vzdělávání a participace. Obě organizace úzce komunikují s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Náš krajský parlament má zastoupení v obou platformách.

Může se ještě najaká střední škola přideat?

Budeme moc rádi. Každá škola se do dění v parlamentu může aktivně zapojit. Stačí jmenovat dva delegáty a jejich náhradníky. Pak už jen stačí se mi ozvat na mail vrzal@rdmkv.cz. Práci parlamentu koordinuje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a více informací o nás najdete na facebooku a instagramu.

+ posts

šéfredaktor