Erasmus+ je program Evropské unie na podporu nejen vzdělávání, ale i odborné přípravy, mládeže a sportu. Je to jedinečná příležitost poznat novou zemi, její zvyky a kulturu. Naučit se novému […]

Erasmus+ je program Evropské unie na podporu nejen vzdělávání, ale i odborné přípravy, mládeže a sportu. Je to jedinečná příležitost poznat novou zemi, její zvyky a kulturu. Naučit se novému jazyku, seznámit se s novými lidmi a získat cenné zkušenosti do dalších let.

Díky Erasmu+ mají například studenti vysokých škol mimo jiné možnost studovat jeden či dva semestry v zahraničí. Na výběr mají z univerzit všech států EU a Evropského hospodářského prostoru, Turecka, Srbska, Severní Makedonie, Švýcarska či Velké Británie.

Každá univerzita, fakulta i katedra má však v nabídce různé partnerské univerzity. Seznam se dá většinou najít na stránkách školy, kterou student navštěvuje nebo na stránkách mezinárodního oddělení univerzity, které se o výjezdy stará. Například Masarykova univerzita (MU) má interaktivní mapu, kde studenti mohou zjistit, kam můžou za studiem vycestovat a přečíst si o zkušenostech jiných studentů, kteří Erasmus+ již absolvovali.

Erasmus není však jen pro vysokoškoláky. Vycestovat do zahraničí mohou i žáci základních a středních škol. Na rozdíl od vysokoškoláků však nemohou vycestovat samostatně, ale pouze v rámci školního projektu.

Všichni studenti však mají možnost získat finanční podporu, která pomůže pokrýt náklady spojené s životem v zahraničí. Výše stipendia se odvíjí od délky pobytu a také od životních nákladů země, do které cestují. Nejčastěji se částka pohybuje od 480 po 600 euro na měsíc.

Jak se přihlásit?
Na základních a středních školách se o zahraniční pobyty stará vedení školy. Pokud chtějí žáci vycestovat a jejich škola je zapojená do programu Erasmus+, mohou se obrátit na svého třídního učitele či učitelku.

Na vysokých školách, pokud se jedná o studijní pobyt v zahraničí, se studenti musí přihlásit do výběrového řízení a splnit určité podmínky. Například, napsat motivační dopis či mít odpovídající úroveň jazyka studia v zahraničí. Naprostá většina zahraničních univerzit nabízí kurzy v angličtině, takže studenti mohou vycestovat, přestože neznají jazyk země, ve které hodlají studovat.

Vysokoškoláci si však musí Erasmus plánovat dopředu. Ve výběrovém řízení se většinou uzavírají přihlášky na celý akademický rok, tedy dva semestry. Musí také získat během studia v zahraničí minimální počet kreditů, aby se jim semestr strávený v jiné zemi počítal i na jejich domovské univerzitě.

pecerova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka