To bylo motto Regionální velké výměny zkušeností, která proběhla o víkendu na Chaloupkách. Sešla se padesátka vedoucích, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi a mládeží. Na co máme […]

To bylo motto Regionální velké výměny zkušeností, která proběhla o víkendu na Chaloupkách. Sešla se padesátka vedoucích, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi a mládeží.

Na co máme děti připravovat?

Během víkendu měli účastnící na výběr z bezmála třicítky programů. Diskusní semináře, přednášky i rukodělné aktivity porbíhaly od rána do pozdního večera. Hlavní otázkou celé akce byla otázka “Na co máme děti připravovat?” a jestli to umíme, jsme na podobné vzdělávání připraveni a jaké je v této oblasti role dětských organizací.

Podle Martina Kříže – jednoho z organizátorů akce – u nás chybí výuka toho, jak se chovat v případě nenadálých krizí. Umění se o sebe postarat v krizi patří k základním kompetencím k tomu žít spokojeně a šťastně. Diskuse na toto téma ale ve veřejném prostoru chybí, v plánu škol příliš není.

Dětské organizace mají nezastupitelnou roli

V dětských organizacích by neměly jen nevyplňovat volný čas. Měly by připravovat děti na budoucnost. Vzhledem k masivnímu rozvoji technologií budou dnešní děti pracovat v oborech, které dnes ještě neexistují. Jako zásadní se proto jeví rozvoj takzvaných měkkých dovedností – rozvoj osobnosti ve všech aspetkech, manuální zručnost a kreativita, týmová spolupráce, výchova ke zdraví, klimatická výchova, finanční gramotnost atd. To jsou všechno oblasti, kde mohou dětské organizace velmi výraznou měrou pomoci škole a rodině a jech role je nezastupitelná.

Za rok opět

Na fotogalerii z letošní akce se můžete podívat zde.

RVVZ Vysočina má už stanovený termín na příští rok. Uskuteční se během víkendu 12. – 14. dubna opět na Chloupkách. Tentokrát s mottem “Učíme se navzájem”. Facebookovou událost najdete zde.

Akci organizovala Rada dětí a mládeže kraje Vysočina ve spolupráci s organizací Chaloupky, o.p.s. za finančího přispění Kraje Vysočina.

+ posts

šéfredaktor