Výstavu obrazů Magdaleny Křenkové Florianové bude hostit od počátku června věž hradu Roštejn nedaleko Telče na Jihlavsku. Milovníci výtvarného umění a historie se s expozicí mohou setkat po celé léto […]

Výstavu obrazů Magdaleny Křenkové Florianové bude hostit od počátku června věž hradu Roštejn nedaleko Telče na Jihlavsku. Milovníci výtvarného umění a historie se s expozicí mohou setkat po celé léto až do konce září.

Obrazy Magdaleny Křenkové Florianové, které budou vystavené ve věži na Roštejně, jsou inspirované rodnou Starou Říší a krajinou její duše.
Magdalena Křenková, rozená Florianová (*1966) je malířka, restaurátorka, básnířka, která vyrůstala v uměleckém prostředí, které otevřel její dědeček Josef Florian, vydavatel Dobrého díla. Letos uplyne 80 let od jeho úmrtí. Právě jeho knihovna a svazky v ní se pro Magdalenu Křenkovou Florianovou staly zdrojem krásy a spirituality. Věnuje se malbě a restaurovaní, do kterého ji zasvětil otec a výtvarník Jan Florian, který by se letos dožil sta let.
Svou poezii píše od třinácti let, vyšly jí sbírky básní Protiklady 1977, Kladina 2004, Měsíc nad Kladinou 2000. Autorčina tvorba, jak poezie, tak obrazy, jsou protkány staroříšským koloritem, který miluje nade vše. Podle vlastních slov propojuje figurální malbu s místy, kde je doma. Kopírovat přírodu ji nudí, a i když se inspiruje konkrétním místem, vzpomínkou, tak námět vždy přetavuje do svého vnitřního vidění.

Celý článek najdete na: https://vysocina-news.cz/vystava-obrazu-ve-vezi-hradu-rostejn/

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka