JAKÝ JE PROGRAM TÁBORA? Tábor bez předem připraveného programu nemůže být ten správný tábor. Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru […]

JAKÝ JE PROGRAM TÁBORA?

Tábor bez předem připraveného programu nemůže být ten správný tábor. Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci.

Velkým oříškem je náročnost táborového programu, který by neměl žádné děti vyřazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protěžovat.

Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Ten správný táborový program dává dětem prostor k soutěžení a může je naučit i samostatnosti, týmové spolupráci a vůbec ředě dalších užitečných vlastností.

Hlavní součástí programu správného tábora bývá i celo-táborová hra, jejíž motivace se prolíná celým programem a veškerým táborovým děním. Její motivace a zaměření je většinou patrné již z názvu tábora… Nebojte se hlavního vedoucího tábora zeptat na podrobnosti k programu – jistě vám je rád popíše a vysvětlí.

Ten správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celo-táborovou hrou.

Více informací a katalog táborů najdete na www.tabory-vysocina.cz.

+ posts

šéfredaktor