Česká rada dětí a mládeže volila předsedu, stal se jím znovu Aleš Sedláček.

Nynější předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček bude stát v jejím čele i v období let 2021 až 2023. Rozhodli o tom jednomyslně svými hlasy delegáti a delegátky 52. Valného shromáždění ČRDM, konaného 19. 11. 2020. Aleš Sedláček se těší velkému renomé, neměl protikandidáta a nominovalo ho hned několik významných organizací.

Jak Aleš reagoval na zvolení? “Když se snažím hledat smysl času, který jsem strávil v Lize lesní moudrosti a v našem kmeni, otvírám staré kroniky. Když se snažím hledat smysl ČRDM, vzpomenu si na vás. Na naší různost ve smyslu toho, co všechno s dětmi a mladými lidmi děláme, ale zároveň na jednotu v základních věcech, na kterých, překvapivě stále nacházíme shodu. To je ten největší benefit, který mě naplňuje, a jsem rád, že mohu k tomuto ještě na chvíli přispět a být toho součástí. Děkuji.”

Dalšími členy představenstva ČRDM se stali:

Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – 1. místopředseda
Michal Tarant (Junák – český skaut z. s.) – místopředseda
Jakub Fraj (Rada dětí a mládeže Hlavního města Prahy)
Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina z.s.)
Veronika Wodere (Česká tábornická unie, z.s.)
Jakub Sotl (KLUB PATHFINDER z.s.)
Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)
Kristýna Jelínková (Junák – český skaut z. s.)
Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.)
Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
Vlastimil Jura (Projekt Odyssea, z.s.)
Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Pavel Tomáš Řehák (Mladí občané, z.s.)

+ posts

šéfredaktor