Dne 17. září 2020 se od 10:00 do 13:00 uskuteční informační a konzultační webinář pro žadatele o grant v rámci programu Erasmus+ KA1 – mobility osob v oblasti mládeže, zaměřený na novinku v programu Erasmus+, a to akreditaci organizací.

Organizace, které budou chtít v novém programovém období Erasmus+ (2021 – 2027) získat grant, mají možnost nejprve zažádat o udělení tzv. akreditace. Tato změna následně zjednoduší proces předkládání žádostí o financování dílčích projektů. O akreditaci je třeba požádat nejpozději do 31. 12. 2021.

Více informací o webináři a registrační formulář naleznete na následujícím odkazu:

https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/informacni-seminar-akreditace-erasmus-2021-2027/

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka