Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Barák pořádá odbornou konferenci na téma Nejsme odpad- práce s mladou generací se vyplatí. Záštitu nad konferencí převzal starosta města Třebíče Mgr. Pavel Pacal.

Konference nese podtitul PRÁCE S MLADOU GENERACÍ SE VYPLATÍ – všechny příspěvky a workshopy budou zaměřeny na práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými, protože věříme, že práce nás všech právě s touto cílovou skupinou má smysl a je bytostně důležitá.

Věnovat se budeme především významu multidisciplinární spolupráce, zaměříme se na výsledky, které to může přinést klientovi i nám pracovníkům. Věříme, že náplň konference bude přínosná pro sociální pracovníky, kurátory, pedagogy, metodiky prevence, vychovatele i další odborníky pracující s dětmi a mládeží.

Pro koho je konference určena: sociální pracovníci, kurátoři, školní metodikové prevence, pedagogové, vychovatelé, další osoby pracující s dětmi a mládeží.

Můžete se těšit na přednášející odborníky z celé České republiky:

 – PhDr. Soňa Cpinová s dlouholetou praxí psychoterapeutky a supervizorky, zástupkyně ředitele Dětského diagnostického ústavu v Brně.

–       O činnosti „nízkoprahů“ bude mluvit Jan Vališ DiS, pracovník Nízkoprahového zařízení Vrtule.

–       Funkční nastavení spolupráce  NZDM  a OSPOD představí Mgr. Et Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí NK Pavlač ratolest Brno.

–       Své zkušenosti z pedagogicko psychologické poradny v Třebíči předá Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková, speciální pedagog a metodik prevence PPP.

–       Bc. Martina Krištofová Sobihardová, org. Podané ruce, představí komunikaci a práci s motivací.

Přednášky:

Potřeby dospívajících a možnosti podpory v NZDM

 • Co potřebují mladí v dospívání a co jim NZDM může nabídnout? Kdy mohu jako pedagogo/sociální pracovník/rodič poslat dítě do NZDM? S čím nebo proč, co mu to přinese? Co NZDM může nabídnout

Pedagogicko- psychologická poradna – strašák nebo partner?

 • Úskalí práce PePsyPoradny. Zkušenosti. S kým pracují, kam odkazují, komu mohou pomoci. Předpoklady funkční spolupráce. Statistika, přehled.

Spolupráce NZDM a OSPOD

 • Seznámení s výstupy projektu Síťování pro rodiny. O tom, jak začít a nastavit funkční spolupráci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD), nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM), a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Konraktování – jak najít společnou řeč

 • Komunikace s klientem/žákem/dítětem. Práce s motivací. Hledání společné zakázky.

Workshopy

Nízkoprahové zařízení – základní kámen práce s mládeží

 • Prakticky zaměřený WS. Zásady a hodnoty práce v nízkoprahovém zařízení. Kazuistika- koloběh změny.

Konraktování – jak najít společnou řeč

 • Navazující WS. Základní principy domluvy mezi pracovníkem a klientem/rodičem a dítětem. Praktické ukázky.

Supervize

 • Přínos supervize pro váš profesní život. Rebelující syn, odmlouvající žák, nespolupracující klient. Osvědčený nástroj pro řešení konfliktů v pracovním kolektivu i v osobním životě.

Spolupráce NZDM a OSPOD – dobrá praxe

 • Praktické typy, jak navázat spolupráci. Identifikace potřeb. Sdílení zkušeností z projektu a praxe. O webu situjeme.cz

Organizační informace:

 • Konference bude probíhat na adrese Mládežnická 229, Třebíč
 • Čas konference 8:00 – 17:00
 • Účastnický poplatek 100 Kč
 • Občerstvení zajištěno

Na konferenci je nutné se přihlásit nejpozději do 30. 9. 2020 – zde https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/barak-nizkoprahovy-klub/odborna-konference/prihlaska-na-konferenci-nejsme-odpad/

NZDM Barák je jednou ze sociálních služeb Oblastní charity Třebíč. Zaměřuje se na cílovou skupinu dětí, mládeže a mladých dospělých ve věkovém rozpětí 11-26 let. V Třebíči působí již od roku 2007 a za tuto dobu službu využilo téměř 1000 osob.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka