Už od roku 2021 mohou vedoucí, kteří působí na táborech nebo dalších akcíh pro děti a mládež, čerpat týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu. Čerpat je možné maximálně […]

Už od roku 2021 mohou vedoucí, kteří působí na táborech nebo dalších akcíh pro děti a mládež, čerpat týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu.

Čerpat je možné maximálně týden praocvního volna. O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele. Tomu pak pak náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Jednou z podmínek poskytnutí tohoto volna je skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu jednoho roku pracuje soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží, a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Zároveň akci musí pořádat organizace, která je zapsaná ve veřejném rejstříku nejméně 5 let.

Od 1. ledna 2024 došlo k dílčím změnám v poskytování tohoto dobrovolnického benefitu.

Podrobné informace o tom, jaká je aktuální zákonná úprava, a jak o volno požádat najdete na webu právní poradny České rady dětí a mládeže.

+ posts

šéfredaktor