Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) hledá zástupce mladých lidí v České republice do Rady pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání (dále jen „Rada“). Jedná se o poradní a iniciativní […]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) hledá zástupce mladých lidí v České republice do Rady pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání (dále jen „Rada“). Jedná se o poradní a iniciativní orgán ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který zahajuje svoji činnost v souvislosti se schválenými Prioritami MŠMT pro roky 2022 a 2023 v oblasti mládeže v kontextu se Strategií 2030+.

Pokud jste aktivní mladý občan České republiky, máte již nějaké zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a mládežnických organizací, chcete zastupovat mladé lidi při vytváření politiky mládeže na národní úrovni a splňujete níže popsaná kritéria, neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení na tuto pozici do 25. 7. 2022.

Hledáme mladého člověka, který splňuje následující:

–  Je ve věku 18–26 let včetně;
–   je ochoten/ochotna aktivně se osobně (v případně potřeby on-line) účastnit zasedání Rady v prostorách MŠMT Praha minimálně 2x ročně;
–  má zkušenosti s prací v oblasti mládeže (nestátní nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží, nezávislá iniciativa mládeže, studentské spolky, školní kluby, parlamenty dětí a mládeže apod.);
–  má zájem o národní politiku v oblasti mládeže v České republice;
–  je ochoten dobrovolně se podílet na práci Rady i nad rámec zasedání a spolupracovat s dalšími členy Rady či zástupci MŠMT;
–  má časovou kapacitu na tuto funkci po dobu nejméně 1 roku od jmenování.

Jak se stát zástupcem mladých v Radě?

Zašlete na e-mailovou adresu Helena.Knappova@msmt.cz následující dokumenty, a to nejpozději do 25. 7. 2022:

– Stručný životopis v ČJ;
– popis zkušeností s prací v oblasti mládeže.

článek dostupný z: https://www.adam.cz/msmt-hleda-zastupce-mladych-lidi-do-rady-pro-mladez-neformalni-a-zajmove-vzdelavani/

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka