Jeden den, ale mnoho vzpomínek 17. listopad je v české historii datem rozhodně výrazným, označuje vstup do svobodné společnosti, který byl tak dlouho vyhlížen. Mnoho lidí z řad prarodičů, ale […]

Jeden den, ale mnoho vzpomínek

17. listopad je v české historii datem rozhodně výrazným, označuje vstup do svobodné společnosti, který byl tak dlouho vyhlížen. Mnoho lidí z řad prarodičů, ale i rodičů si události tohoto dne živě pamatuje. Osudný den prožíval každý jinak, někdo byl ve středu dění, k jinému se události dostaly zprostředkovaně, nicméně každý z pamětníků si nese nějaký dojem. Generace dnešních dětí a mládeže už se o událostech 17. listopadu dozvídá jen z vyprávění, ať už od blízkých či ve škole. Mnozí chápou význam a prožívají tento svátek s úctou a vděčností. Mladí lidé se dokáží alespoň částečně vcítit do tehdejší situace, a jsou otevření diskuzím a vyprávění. 

Pro některé je ale sametová revoluce těžko uchopitelná. Možná jde jen o abstraktní představu, den definovaný pár větami v sešitě dějepisu nebo občanky. Je tedy na rodičích a prarodičích, aby probrali s dětmi české historické události. Vyprávět, vysvětlovat, vdechnout život vzpomínkám, které utvářely to, jak vypadá naše dnešní společnost. 

Atmosféra jako tenkrát?

Jak trávíte 17. listopad vy? Volno z práce a ze školy jistě každý uvítá, letošní volná středa láká k odpočinku nebo různým výletům a aktivitám s dětmi. 

Vyprávíte dětem o tom, co bylo? Navštívení památníku, zapálení svíčky, shlédnutí dokumentu či rozhovoru, to všechno může nejen mladým lidem přiblížit atmosféru roku 1989, nejdřív pobouřenou, znepokojenou, a později radostnou a nadějnou. Nedopusťme, aby byly vzpomínky z naší minulosti zapomenuty, a mluvme s dětmi o tom, co je ve společnosti důležité. 

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka