Projekt Europe Goes Local (EGL) je mezinárodní projekt strategického partnerství Národních agentur Erasmus+ mládež. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže […]

Projekt Europe Goes Local (EGL) je mezinárodní projekt strategického partnerství Národních agentur Erasmus+ mládež. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou
samosprávou. Pilotní fáze projektu začala na Slovensku v roce 2016 a byla ukončena v červnu 2019. V letošním ročníku projektu budou mít nově týmy možnost nabýt zkušenosti v řízení svého vlastního projektu – od jeho sepsání až po jeho případné podání.


Cíle projektu jsou:
• podpořit rozvoj kvality práce s mládeží jako součást lokální občanské aktivity
• posílit spolupráci mezi mládeží a zástupci samospráv s rozhodovacími pravomocemi
• podpořit mezinárodní rozměr práce s mládeží prostřednictvím lokální práce s mládeží a sdílením příkladů dobré praxe
• přispívat k rozvoji práce s mládeží v rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže.


V rámci projektu byla vytvořena Evropská charta lokální práce s mládeží, která má
za cíl přispívat k dalšímu rozvoji práce s mládeží. Charta vytváří celoevropský prostor
pro dialog a definuje kritéria, kterými by se práce s mládeží měla řídit, a jak by její
jednotlivé aspekty měly vypadat. Celé znění charty najdete zde: https://www.europegoeslocal.eu/charter/

Na základě výstupů slovenské pilotní fáze projektu se od roku 2019 česká a slovenská
Národní agentura rozhodly vytvořit společné pokračování tohoto projektu.


Cílem projektu na národní úrovni je:
• podpora práce s mládeží na úrovni samospráv prostřednictvím školení a
mentorské podpory
• posílení česko-slovenské spolupráce skrze společné projekty v rámci programu
Erasmus+
• implementace zásad Evropské charty lokální práce s mládeží v daných
samosprávách.

Projekt v roce 2021 a česko-slovenská spolupráce

Do projektu se mohou zapojit týmy ve složení:
• 1 zástupce samosprávy (zaměstnanec samosprávy v oblasti mládeže případně příbuzné oblasti)
• 1 pracovník s mládeží (zástupce organizace/sdružení pracujícího s mládeží)
• 2 zástupci mládeže ve věku 15 až 30 let.


Každý tým má k dispozici mentora, který ho celým projektem doprovází. Tým si také musí určit svého koordinátora. Úlohou koordinátora týmu je komunikovat s koordinátorem projektu v ČR a současně také koordinovat činnost týmu –
komunikovat se členy, organizovat společná setkání, komunikovat s mentorem. Součástí spolupráce budou národní a mezinárodní setkání. Národní setkání se bude konat na podzim 2021 a setkání se slovenskými partnery v 1. čtvrtletí 2022.


Závěrečným výstupem projektu bude:
• vytvoření/aktualizace strategických dokumentů v oblasti práce s mládeží v zapojených samosprávách
• nově možnost sepsat a popřípadě také podat svůj vlastní projekt.


Účastníci projektu se seznámí s jednotlivými kroky projektového managmentu – od stanovení cílů, realizaci až po vyhodnocení projektu. Svůj záměr a možné financování projektu bude moci tým konzultovat s Národní agenturou Erasmus+ mládež. Projekt by se měl primárně zaměřit na zlepšení situace v dané samosprávě – může jít např. o výpomoc v domově seniorů, úklid města, seminář o mediální gramotnosti pro děti nebo projekt, jak udělat dané město udržitelnějším. Výběr tématu je na uchazečích a potřebách dané samosprávy. Týmy mohou v rámci Europe Goes Local také rozvíjet již existující projekt, na kterém pracují a mít tak možnost prokonzultovat pokračování projektu a jeho
následné financování.

Pokud má Vaše samospráva zájem být součástí projektu Europe Goes Local je
potřeba:
• vytvořit 4členný tým
• přihlásit svůj tým/samosprávu nejpozději do 5. září 2021 prostřednictvím dotazníku


Po uzávěrce přihlášek bude koordinátor týmu oslovený s dalšími informacemi.
V případě otázek kontaktujte Anežku Sechovcovou (anezka.sechovcova@dzs.cz).

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka