Zajímá tě práce v charitativní organizaci? Láká tě realizování volnočasových aktivit pro ženy a mladé lidi, žijící v těžkých podmínkách a sociálně vyloučené?

Pak neváhej a přihlas se na projekt organizace Love and Care for People.
Evropský sbor solidarity je iniciativa EU, která mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník/dobrovolnice v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy, a to až na 12 měsíců.

Cork v Irsku, říjen 2020 – říjen 2021

Projekt pořádá Love and Care for People „LCP“, nezisková charitativní organizace se sídlem v Irsku. LCP poskytuje integrovanou a komplexní službu, která slouží jako bezpečné a podpůrné prostředí pro ženy a mladé lidi, žijící v těžkých podmínkách, oběti zneužívání, lidi s omezenými příležitostmi a sociálně vyloučené. LCP poskytuje podporu v soběstačnosti, nabízí příležitosti vynikat v různých profesních / zájmových oborech a zdroje rozvíjet svůj plný potenciál, zlepšit ekonomické podmínky a vytvořit si vlastní budoucnost.

LCP provozuje klub mládeže (Youth sRule) pro mládež ve věku 10 a více let. Klub mládeže poskytuje otevřený, přátelský, bezpečný a inkluzivní prostor pro mladé lidi, mládež s omezenými příležitostmi, migranti, uprchlíky, žadatele o azyl a mládež ze znevýhodněných rodin. Zde tito lidé mají možnosti se setkávat, navázat přátelství, rozvíjet životní dovednosti a klíčové schopnosti a hlavně se při tom všem bavit.

YouthsRule má osvědčené programy pro rozvoj vlastního potenciálu a uvědomění si vlastní hodnoty prostřednictvím řady služeb a programů:
– Školení pro podnikání
– Finanční vzdělávání
– Programy sebeobrany
– Zdraví a wellness
– Ochrana životního prostředí
– Kulturní a přírodní dědictví
– Podpora gramotnosti
– Umění a drama
– Mezinárodní výměna mládeže
– Dobrovolnictví a stáže

A jaké vlastnosti jsou očekávány od tebe?

Otevřenost, pozitivní přístup, schopnost přizpůsobit se možným změnám, iniciativa, tvořivost a respekt, trpělivost s dětmi, motivace k práci s mladými lidmi, motivace vzdělávat se, komunikativnost a společenskost, zájem o ESC, Erasmus+ a střední znalost angličtiny

Dobrovolníci budou pracovat od pondělí do pátku s hodinovým pauzou na oběd, maximálně 36 pracovních hodin týdně. Měli by být dispozici pro práci v sobotu a neděli v případě občasných aktivit klubu mládeže. Dobrovolníci budou pracovat 5 dní v týdnu, 2 hodiny v sobotu a celou neděli mají volno. V létě díky školním prázdninám bude vytíženost výrazně nižší. Dobrovolníci dostanou 2 dny dovolené měsíčně.

Další podrobnosti se dozvíš na: https://www.inexsda.cz/novinky/evropsky-sbor-solidarity/rocni-dobrovolnictvi-v-irsku-pres-erasmus/

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka