Starší členové organizací dětí mládeže se ihned zapojili do služby společnosti. Mnozí začali vyrábět a rozdělovat roušky v místech bydliště či začali organizovat jejich distribuci.

Dochází také k propojování spolků s organizacemi seniorskými nebo s poskytovateli sociálních služeb. V praxi to znamená zajišťování nákupů potravin, léků, drogerie, distribuce dezinfekce a roušek. Tam je častá spolupráce s obcemi, které zajišťují větší odběry přímo od výrobců.
Zajímavé je i zapojení 3D tiskáren, kdy mladí lidé tisknou ochranné pomůcky, jako jsou štíty nebo respirátory. Ty pak slouží lidem v první linii: prodavačům, hasičům, lékařům, lékárníkům, záchranářům. Ti všichni marně čekali na dodávky od státu nebo kraje.

Tábornické organizace se zapojily do sbírky použitého vybavení pro bezdomovce. Cílem bylo sesbírat spacáky, karimatky a stany – proto, aby mohlo být zbudováno přechodné ubytování, které by zabránilo roznášení viru po městech.

Ti členové našich spolků, kteří studují medicínu, pomáhají jako dobrovolníci na příjmech nemocnic či jezdí se sanitkou odebírat vzorky do „terénu“.

Aktualizované informace o tom, kde a jak pomáhá Junák, Pionýr a mnoho dalších organizací najdete na: http://www.adam.cz/clanek-2020040055-sluzba-druhym-co-delaji-detske-a-mladeznicke-spolky-v-dobe-koronaviru.html

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka