VYHOVUJE TÁBOR PŘÍSNÝM HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM? Pokud se tábora účastní více než třicet dětí na dobu delší než pět dní, je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě […]

VYHOVUJE TÁBOR PŘÍSNÝM HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM?

Pokud se tábora účastní více než třicet dětí na dobu delší než pět dní, je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora.

Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004.

Tato vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd.

Správný tábor je jistě v souladu s touto vyhláškou. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího.

Více informací a katalog táborů najdete na www.tabory-vysocina.cz

+ posts

šéfredaktor