Připomeňme si tradice, které patří k Velikonocům

Řehtačka, barvení vajíček, pečení mazanců, vyšupání dívek pletenou pomlázkou. To vše jsou oblíbené velikonoční zvyky a tradice, ale také s vítáním jara se konají jarmarky, trhy, výstavy, dílničky, kde se můžete obohatit materiální…