zpět

Základní ustanovení

 • Táborovou soutěž pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., Fr. Hrubína 753, Třebíč, IČ: 265 24 753 (dále “pořadatel”).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 7. 2022 do 11. 9. 2022 (dále také jako „doba trvání Soutěže“).
 • Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 1x poukaz na 5.000,- Kč na nákup vybavení s e-shopu limansport.cz, 1x poukaz na 3.000,- Kč na nákup vybavení s e-shopu limansport.cz a 1x poukaz na 2.000,- Kč na nákup vybavení s e-shopu limansport.cz,. 
 • Účast v soutěži je podmíněna zasláním reportáže z letního tábora na adresu volnocasuj@rdmkv.cz v průběhu trvání soutěže (konkrétní podmínky pro zaslání reportáže jsou uvedeny níže).
 • Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.
 • Soutěž není pořádána společností Meta (provozovatele sociální sítě Facebook) ani s ní nemá jakoukoli souvislost.

Účast v soutěži

 • Účastnit soutěže se může každý organizátor letního tábora.
 • Reportáž může zaslat libovolná fyzická osoba jménem organizátora tábora.
 • Z každého běhu letního tábora může být do soutěže zaslána pouze jedna reportáž.
 • Soutěžní reportáž musí být zaslána na mail volnocasuj@rdmkv.cz v termínu konání soutěže.
 • Mail musí obsahovat:
  • název běhu letního tábora a jeho termín
  • název organizátora a jeho adresu a IČ
  • reportáž v délce 3000 – 3500 znaků ve formátu DOC nebo obdobném
  • 2-3 samostatně vložené fotografie ve formátu JPG
  • jméno autora 
 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

Určení výherců

 • Každou zaslanou soutěžní reportáž vloží pořadatel na web www.volnocasuj.cz a na facebookovou stránku https://www.facebook.com/volnocasuj
 • Výše uvedené ceny získají organizátoři táborů jejichž reportáže získají na uvedené facebookové stránce více “lajků” do 11. 9. 2022 do 20:00 (cenu získají první tři reportáže podle počtu “lajků”)
 • “Lajky” u sdílení příspěvku ze stránky https://www.facebook.com/volnocasuj se do hodnocení nepočítají.
 • vyhodnocení proběhne bezprostředně po ukončení soutěže a výsledky budou obratem zveřejněny na uvedené facebookové stránce na webu www.volnocasuj.cz.  

Kontaktování výherců

 • Soutěžící budou o výhře informováni nejpozději 15. 9. 2022 mailem na adresu ze které byla doručena soutěžní reportáž.
 • Cenu bude rozvěž zaslána mailem na uvedenou mailovou adresu nejpozději do 15. 9. 2022.

Všeobecná ustanovení:

 • Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít a archivovat bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům.
 • Pořadatel má právo do soutěže nezařadit reportáže, ze kterých je zcela jasné, že nejsou originální nebo obsahuji fotografie pocházející z fotobanky, reportáže s nevhodným obsahem a reportáže nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobních údajů

 • Chráníme vaše data
 • Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

zpět