Základní ustanovení

 • Soutěž pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., Fr. Hrubína 753, Třebíč, IČ: 265 24 783 (dále “pořadatel”).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 13. 10. 2021 do 31. 10. 2021 (dále také jako „doba trvání Soutěže“).
 • Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 1x poukaz na 2.020,- Kč na nákup vybavení s e-shopu limansport.cz, 1x poukaz na 1.020,- Kč na nákup vybavení s e-shopu limansport.cz a 1x poukaz na 520,- Kč na nákup vybavení s e-shopu limansport.cz
 • Účast v soutěži je podmíněna zveřejněním fotografie na osobním profilu účastníka na facebooku nebo instagramu.
 • Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.
 • Soutěž není pořádána společností Facebook Inc. ani s ní nemá jakoukoli souvislost.

Účast v soutěži

 • Účastnit soutěže se může každý občan ČR a soutěžit může s jednou fotografií.
 • Soutěžní fotografie:
  • musí být originálně pořízená
  • musí obsahovat libovolně zobrazenou číslici 20 (libovolné číslo, skupinu dvaceti stromů, zvířat…) – fantazii a kreativitě se meze nekladou
  • musí být zveřejněna na osobním facebookovém nebo instagramovém profilu soutěžícího s nastavením “veřejné”
  • popisek fotografie musí obsahovat hashtag tohoto přesného znění: #20let RDMKV
  • musí být zveřejně a v termínu 13. – 31. 10. 2021
 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

Určení výherců

 • Z fotografií, které budou splňovat výše uvedené podmínky budou vylosováni tři výherci cen uvedených v předchozích odstavcích.
 • Losování proběhne v pondělí 1. 11. 2021 a na sociálních sítích RDMKV z něj bude zveřejněn video záznam.  

Kontaktování výherců

 • Soutěžící budou o výhře informováni zprávou na sociální síti 2. 11. 2021.

Všeobecná ustanovení:

 • Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít a archivovat bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům.
 • Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, ze kterých je zcela jasné, že nejsou originální, mají nevhodný obsah nebo nesplňují podmínky soutěže.
 • Účastí v soutěži projevuje, každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobních údajů

 • Chráníme vaše data
 • Veškeré údaje soutěžících jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.