Načítám Akce
  • akce již proběhla.
Online beseda s ornitologem Tomášem Pospíšilem o alarmujícícm úbytku ptačích populacích v naší krajině v důsledku zhoršení kvality životního prostředí.
Současná dramatická proměna ekosystému nesouvisí jen s dopady industrializace a klimatických změn, ale také s naším bezprecedentním přístupem k využívání přírodních zdrojů. Všechny zmíněné faktory se zásadím způsobem odráží na stavu ptačí populace. Od roku 1982 poklesla početnost všech běžných druhů ptáků v České republice o zhruba 15 %, přičemž početnost ptáků zemědělské krajiny poklesla o více než 50 %.
Ing. Tomáš Pospíšil je místopředseda České společnosti ornitologické, lesník a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně.
Beseda se uskuteční v prostředí Zoom, je třeba předem se přihlásit, a to na mailu zendulkova@kfbz.cz. Následně obrdržíte odkaz, prostřednictvím něhož se na besedu připojíte. Kamera ani mikrofon nejsou zapotřebí, dotazy bude možné pokládat v chatu.
Zdarma