Načítám Akce
  • akce již proběhla.
Srdečně zveme všechny předškoláky (bez ohledu na to, do jaké základní školy se hlásí) a jejich rodiče na sérii čtyř unikátních předškoláckých dílniček.
Proběhnou vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci únoru a březnu v prostorách nové ZŠ Bambi – na adrese Lužická 468. Čas je shodný pro všechna setkání: 15.30 – 17.00 hodin.
Děti si v průběhu zábavných programů vyzkouší úroveň školní zralosti, grafomotoriky, potrénují svou soustředěnost a trpělivost, procvičí si dovednosti, díky kterým bude jejich vstup do první třídy příjemný a pohodový. Děti se také zkusí vyjádřit v rámci sebehodnocení. Cenná bude jistě i zkušenost sedět ve školácké lavici, poznat se s dalšími dětmi a spolupracovat s nimi.
Rodiče mohou získat lepší představu o tom, jaká je připravenost jejich dítěte na školu, seznámí se s informacemi, jaká výuka probíhá na různých typech škol. Společně s dětmi si odnesou vypracované a informativní materiály. V případě zájmu získají kontakty či nasměrování, kam se mohou s dětmi obrátit, na čem do září zapracovat, apod.
Podrobnější rozpis dílniček:
1. dílnička – 9. 2. 2022 – Seznámení s ostatními, první úkoly a společné tvoření – účast rodičů žádoucí
2. dílnička – 23. 2. 2022 – procvičení jemné a hrubé motoriky, grafomotorické cvičení – účast rodiče není nutná
3. dílnička – 9. 3. 2022 – Společná práce dětí – časová a prostorová orientace, číselná řada, předmatematické představy – účast rodičů není nutná
4. dílnička – 23. 3. 2022 – dějová posloupnost, porovnávání, nadřazené a podřazené pojmy – účast rodiče není nutná
V případě zájmu budeme rádi, když nás kontaktujete předem e-mailem: info@bambischool.cz, telefonicky: 777 144 481 nebo zde v komentářích.
Během dílniček bude otevřena kavárna s občerstvením a pro menší sourozence hernička.
Na všechny se moc těšíme,
tým MŠ a ZŠ Bambi 🙂
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'BamBi SCHOOL learhin8 besins with sun. DÍLNIČKY PRO PREDŠKOLÁKY Zábavny program pro deti. Hravá zkouška školni zralosti, soustredenosti, grafomotoriky, práce ve skupinš sebehodnoceni. Podklady pro rodiče pro vytvoreni ideálních podmínek dítéte nástupu do školy, materiály pro domáci procvicováni, konzultace učitelem. Kavárna pro rodiče herna pro malé sourozence. Pro všechny deti bez ohledu na to, na jakou školu zamíri. Vstupné: 100 Kč/dilnička pro deti, které nenavštevuji MŠ Bambi. Pro deti ZMS Bambi: zdarma. 23. února, 9a° 23. brezna 2022 15,30 17,00 hodin ZŠ BAMBI, LUŽICKÁ 468, HUMPOLEC KONTAKT: info@abambischool.cz tel.: 777 144 481'