Načítám Akce
  • akce již proběhla.
  • Termín: 16. února 2022 17:00 – 18:00
  • Místo konání: Nové Město na Moravě, Horácká galerie,

Od začátku února budou k vidění v Horácké galerii a v novoměstské nemocnici mikroskopické snímky, pořízené nejmenším elektronovým prozařovacím mikroskopem na světě. Tento přístroj sestrojil spolu se svým týmem fyzik Vladimír Kolařík ze společnosti DELONG INSTRUMENTS.

Obrázky z elektronového mikroskopu nám mnohdy připomínají objekty ze světa nám známého – květiny, zvířata, krajiny a přitom jsou něčím zcela odlišným – viry, krystaly, buněčnými útvary. Tato podobnost nás fascinuje a současně poučuje, že vše v přírodě má, ač rozměrově milionkrát vzdálené, jasný a čitelný prazáklad ve formách a tvarech. Je to jakási mystická výpověď o jednotě všehomíra. Ještě více však ohromuje poznání, že tyto nepatrné objekty mají i svoji estetickou sílu. Mnohdy se nám velice líbí a nutí nás hledat jejich makroskopické příměry. Nacházet jejich skutečná pojmenování přísluší ale odborníkům – biologům, fyzikům, chemikům. Ti ostatní mohou vidět a vnímat něco obdobného abstraktnímu umění.

Beseda s fyzikem Vladimírem Kolaříkem bude výjimečnou přiležitostí nahlédnout do světa, který je pouhým okem neviditelný, a do myšlení člověka, který se do mikroskopu dívá přes 40 let.