Dobrovolníkům a dalším vedoucím dětských organizací a středisek volného času nebo školních družin a klubů přinášíme náměty na činnost, možnosti vzdělávání, poradenství i řadu ověřených informací z oblasti práce a dětmi a mládeží.