Zeměpisná Společnost Morava

Historie ZS

Organizace Zeměpisná společnost byla založena v roce 1953 jako pionýrská skupina. V roce 1971 se původní Zeměpisná společnost rozdělila na tři samostatné organizace: Po cestách vlasti fungující dodnes v Brně pod SVČ Lužánky, Obzor již zaniklou a naší Moravu.

V posledních letech činnost ZS MORAVA v Brně ustala. ZS MORAVA ale nezanikla, v roce 2015 přesunula svoji činnost do Brtnice, kde spolupracuje s Chaloupkami o.p.s. Vedoucí jednotlivých oddílů jsou současně lektory na ekocentru Chaloupky Kněžice. V současnosti existují pod hlavičkou ZS MORAVA dva oddíly – Cestovatelé a Brtníci.

Celoroční činnost a náplň

Jedenkrát do týdne se scházíme na oddílové schůzce v Brtnici. Plníme minima, luštíme šifry, učíme se užitečné tábornické dovednosti a hrajeme spousty her. Naší největší akcí je srpnová Letní výzkumná expedice u rybníka Nový Kanclíř, na které vyvrcholí naše celoroční činnost. Během roku pořádáme několik vícedenních pochodů, jezdíme na výpravy a pomáháme Chaloupkám s realizací akcí pro veřejnost.

Vedení ZS a další vedoucí

Současným vedoucím ZS je Martin Kříž, zároveň vede společně s Jakubem Jansou oddíl Cestovatelů. Oddíl Brtníci vedou Vendy Šimková a Marťa Munduchová. Kromě oddílových vedoucích a vedení ZS máme i bývalé členy, kteří s námi občas jezdí na výpravy a všemožně nám pomáhají.

Kontakt:

Webová stránka: https://zsmorava.cz/o-nas/

Facebook: https://www.facebook.com/zsmorava/