TOM Kamarádi Pacov

  • náš pacovský turistický oddíl mládeže už 30 let nese název KAMARÁDI
  • jeho členy je téměř 120 lidiček od 6 let věků až po skorodůchodcovský, všeho vyznání a všeho pohlaví
  • velkou, či skoro většinovou část členstva tvoří dětičky do 18ti let
  • každičký rok máme přes 200 aktivit od hodinového trénování až třebas po třítýdenní expedici do jiných krajin Evropy
  •  základem nejsou jen všechny formy turistiky (pěší, vodácká, cyklo, lyžařská, vysokohorská) ale i klubová činnost(Klubování) a sportovní aktivity (Holduj a turistické závody) a také pracovní aktivity (na našich latifundiích Pastouška, Hutě, tábořiště na Sluneční stezce a klubovně Starodvorská)

Kontakt:

tom_pacov_foto_01
tom_pacov_foto_02