Středisko Volného času Síť

Jsme středisko volného času působící v Pacově, Pelhřimově a Veselí nad Lužnicí. Nabízíme širokou nabídku volnočasových a zájmových aktivit dětem, mladým, ale i dospělým lidem.

Pomáháme objevit to, co je opravdu důležité…

Naše logo

Naše logo se skládá ze tří symbolů uvnitř a symbolu vně, které charakterizují „naši síť“:

 • Síť pro sportovní aktivity
 • Síť pro pohodu a odpočinek
 • Síť evangelních hodnot

Symbol tří postav vzájemně se držících vně charakterizuje ducha jednotlivých aktivit, vztahovou síť, vzájemnou propojenost.

Společně vytváříme síť plnou:

 • Přátelství. Podporujeme vzájemné vztahy založené na porozumění, ohleduplnosti, důvěře.
 • Porozumění. Učíme se vzájemně si naslouchat a na základě toho porozumět tomu, co je pro každého z nás důležité.
 • Tolerance. Podněcujeme k vlastním názorům, vlastnímu projevu, pokud to neohrožuje nikoho jiného.   
 • Otevřenosti. Jsme otevřeni každému, kdo chce prožívat své volné chvíle společně s námi, kdo je ochoten respektovat společný program a stanovená pravidla.
 • Důvěry. Podporujeme důvěru v sebe i v ostatní. Pokud věříme ostatním a jejich schopnostem, mohou i oni důvěřovat nám.
 • Pomoci. Učíme se chápat důležitost lidské vzájemné pomoci, jako základní životní hodnoty, na které je založeno křesťanství a naše společnost.
 • Zábavy. Nabízíme společně strávený čas, který nám přináší radost, uspokojení, oddech.
 • Kreativity. Rozvíjíme vlastnosti, díky níž můžeme vyřešit problémy, se kterými se každodenně setkáváme, ale i takové, se kterým jsme se dosud nesetkali.

Cíle střediska

 1. Vytvářet bezpečné, podnětné a harmonické prostředí s rodinnou atmosférou, kde se cítí dobře.
 2. Mít stabilní tým pracovníků, kteří jsou profesionálové a jejich práce je baví.
 3. Pomáhat dětem a mladým nacházet jejich smysl života.
 4. Být flexibilní, finančně a personálně stabilní, veřejně známou a uznávanou organizací, která poskytuje kvalitní a smysluplné trávení volného času.
 5. Vytvářet vlastní specifikum  duchovního, pedagogického a sociálního rozměru, které by nás charakterizovalo pro veřejnost.

Trocha historie

Středisko volného času Síť, vzniklo v roce 1997 jako Středisko pro volný čas dětí a mládeže a bylo součástí Církevní mateřské školy Pacov. V roce 2006 došlo ke změně názvu z Církevní mateřské školy a Střediska pro volný čas dětí a mládeže na Církevní mateřskou školu a Středisko volného času Pacov, a také ke změně  právní formy, a to z církevní organizace na ŠPO.

Vzhledem k rozšíření činnosti střediska volného času došlo od 1. 1. 2014 k převodu školské činnosti zájmového vzdělávání na novou školskou právnickou osobu Středisko volného času Pacov, která vykonává již pouze činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. 

Od 1. 9. 2016 došlo ke změně sídla, místa poskytování na adresu Jatecká 571, Pacov. Vzhledem k širokému poli působnosti SVČ i v dalších městech se se změnou sídla  změnil i název střediska: Středisko volného času Síť.

Kontakt:

Ředitelka: Mgr. Petra Koblicová, e-mail: reditelka@svcsit.cz,

tel: +420 603 513 921

Pacov:  Mgr. Lenka Tušilová,kontakt zde.                                                               

Pelhřimov: Mgr. Martin Běhal, kontakt zde.                                                       

Veselí n./L: Mgr. Marie Kajnarová, kontakt zde.

Webové stránky: http://www.svcsit.cz/

Facebook:

Pacov: https://www.facebook.com

Pelhřimov: https://www.facebook.com

Veselí: https://www.facebook.com