Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s. – Libice nad Doubravou

Spolek sdružuje projekty: Šalamounův dvoreček, Klub Šalamounek a Svobodná škola Chotěboř.

Šalamounkův Dvoreček: Klub pro děti předškolního věku. Chceme zde děti nechat prožívat a objevovat skutečný svět. Využíváme k tomu principy a metody waldorfské pedagogiky, filosofie lesních školek, ale i dalších pedagogických směrů a přístupů (montessori, ekologická výchova, výchova prožitkem, polytechnická výchova). Více se dozvíte na stránkách www.salamounkuvdvorecek.cz

Klub Šalamounek: Tento projekt má však v Chotěboři i v širším okolí tradici. Pod jménem: Dětský klub Šalamounek fungoval tento projekt od září 2015. Roku 2016 byl přejmenován na KLUB ŠALAMOUNEK. Vznik tohoto projektu vychází z místní rodičovské iniciativy a naplňuje potřebu vytvořit v Chotěboři a okolí prostor pro setkávání rodičů s dětmi i bez dětí. Více se dozvíte na stránkách www.salamounek.cz

Svobodná škola Chotěboř: Jde o alternativu základního vzdělávání. Tvoříme podnětný a láskyplný prostor pro děti a jejich blízké. Podporujeme chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti. Více na stránkách: www.svobodnaskolachotebor.cz

Kontakt:

Libická Lhotka 11

583 01 Libice nad Doubravou

IČO: 04446887

Tel: 739 374 258

Webová stránka: http://www.sprsv.cz/

Facebook (Svobodná škola Chotěboř): https://www.facebook.com/svobodnaskolachotebor/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCH_Bdx-04KMAzqc9hulm80qX2Bh_iY1QfbG3UrLyryXapyczt9rcsdspxyuEGcDs14oE2fdFvRocfn

Facebook (Klub Šalamounek): https://www.facebook.com/Salamounek/

Facebook (Šalamounkův

dvoreček): https://www.facebook.com/salamounkuvdvorecek/