Rodinné centrum Tiliánek, z.s.

Lipské Rodinné centrum Tiliánek bylo slavnostně otevřeno 26.6.2014 . Obec Lípa pro jeho činnost zrekonstruovala prostory v budově místního zdravotního střediska. Návštěvníkům je k dispozici zázemí tvořené hernou a učebnou, vybaveným kuchyňským koutem, hygienickým zařízením, ale také venkovní prostory s oplocenou zahradou. Od roku 2017 funguje lipské rodinné centrum jako samostatná nezisková organizace.

Tiliánek nabízí pravidelné volnočasové aktivity pohybové, hudební, tvořivé a výukové (např. multismyslový program pro batolata Ostrov objevů, jogínky, zumbu, angličtinu, keramický kroužek, přírodovědný kroužek, výuku hry na piano), organizuje také jednorázové akce pro rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost (např. Svatomartinský průvod, Svatobarborskou obchůzku, Narozeninovou oslavu spojenou s charitativní sbírkou atd.), čas od času též pořádá odborné přednášky z oblasti pedagogické, psychologické, sociální či zdravotní apod.), v neposlední řadě též zajišťuje prázdninové programy s hlídáním dětí.

Hlavním posláním rodinného centra, jehož činnost zaštiťuje celostátní organizace Síť pro rodinu,z.s., je nabídka k aktivnímu a smysluplnnému využití volného času, ale především možnost k setkávání, ke společnému trávení času a vzájemnému sdílení.

Kontakty:

Lípa 226

58257, Lípa u Havlíčkova Brodu

E-mail: tilianek@seznam.cz

Tel.: +420 777 160143        

Facebook: https://www.facebook.com/Rodinn%C3%A9-centrum-Tili%C3%A1nek-zs-115421459833129/?eid=ARB7OwYE4YWD8kXCLM3EtW464hyk8t8r_29wr6Pf0bFdLuCmJcC8f2Fjv6NaVS0qOUYqVa3M6VKCju63

Webová stránka:https://rctilianek.webnode.cz/