Rescue Team Vysočina, z. s.

logo rescue team

Jsme skupina záchranářů, kterým se stala práce koníčkem. Jak v práci, tak ve volných chvílích se snažíme zdokonalovat své znalosti a dovednosti a tyto využívat v praxi. Vzdělávání, jak široké veřejnosti včetně dětí, tak i kolegů z oboru je jedním z našich hlavních cílů. Snažíme se maximálně využít nových výukových metod založených na praktických nácvicích a modelových situacích. Na zvyšování efektivity tohoto velmi zábavného a efektivního vzdělávání spolupracujeme i se zahraničními kolegy z Rakouska, Turecka a Polska.

Dále se snažíme nastavit vysokou úroveň zdravotního zabezpečení sportovně – kulturních akcí a poskytnout tak potencionálním pacientům tu nejvyšší kvalitu péče přímo na místě. Ve spolupráci s místní organizací ČČK pořádáme letní výcvikové středisko – tábor – zaměřené na výuku neodkladné péče pro děti. Mnoho z nás se pravidelně a velmi úspěšně účastní národních i mezinárodních soutěží záchranných služeb i hasičského záchranného sboru. Naši členové jsou součástí skupiny, které se jako první v ČR povedlo prosadit výuku urgentní medicíny (UM) na lékařské fakultě (LF UP Olomouc).

Práce s mládeží

Práce s mládeží bývá v mnoha odvětvích podceňována. Pro naši společnost je právě mládež jednou z cílových skupin. Neradi bychom se omezili jen na vzdělávání mládeže v oboru první pomoci, ale rádi bychom nabídli všem zájemců z řad dětí a mladých lidí zábávnou, zážitkovou a poučnou formu trávení jejich volného času. Momentálně ve spolupráci s Českým červeným křížem (OS Třebíč) připravujeme soutěž mladých zdravotníků. Naším hlavním počinem je organizace letního tábora pro mládež ve věku 8 – 16 let.

Kontakt:

foto rescue 1
foto rescue 2
foto rescue