Pionýr, z.s. – Krajská organizace Kraje Vysočina

pionyr_logo

Samostatné občanské sdružení “PIONÝR” zahájilo svoji činnost v lednu 1990. Nyní je druhým největším sdružením svého druhu a pracuje ve všech krajích České republiky. Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina spolupracuje s řadou sdružení a institucí v kraji Vysočina, je členem RDMKV. Pionýr je členem mezinárodní organizace IFM-SEI. Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina vznikla za podpory jednotlivých členů z bývalých Okresních rad Pionýra okresů kraje Vysočina a dnes je složena z členů pionýrských skupin a pionýrského centra. Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.

Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských, kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež. Hlásí se k “Úmluvě o právech dítěte” a “Listině práv a svobod” a podílí se na naplňování jejich zásad.

Kontakt: