Na Větvi, z.s.

Spolek Na Větvi vyrostl do své podoby v roce 2016.
Utváří ho aktivní občané, rodiče a děti.
Jsme ženy a muži kráčející životem. Jsme homo ludens.

Vytváříme otevřený prostor pro vzdělávání, sebepoznávání, setkávání, prožitky rozvíjející kladný vztah k přírodě, k sobě samým i ke společnosti. Tento prostor je vlastně všude kolem nás. My si s ním jen hrajeme a jeho obyvatelům dáváme čas na to, ho poznávat.

Milujeme přírodu, oslavy, hry, hudbu a pohyb.
Milujeme radost a bezprostřednost dětí.
Věříme ve svobodu, v jedinečnost, v touhu po učení.
Inspirují nás pohádky, příběhy, lesní a jiné bytosti, knížky a lidé.

Zajímá nás vědomý život – od početí, narození, učení, výchovy, vzdělávání, žití až k umírání.

Projekty:

Naším hlavním posláním a činností je péče o komunitu a zázemí v městském sadu v Telči, kde postupně vzniká i komunitní zahrada. Provozujeme lesní klub pro děti od tří let a lesní klubík Větvička pro děti do tří let. Pro děti starší 5 let máme nabídku kroužků. Naší další činností je pořádání akcí pro veřejnost.

Kontakt:

Na Posvátné 157
588 56 Telč
navetvispolu@gmail.com
+420 728 102 291

Facebook: https://www.facebook.com/NaVetvi