Kolpingovo dílo České republiky z.s.

kolpingovo-dĂ­lo

Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkového života a podpora občanské angažovanosti ve společnosti.
Prostřednictvím sociálních projektů se Kolpingovo dílo snaží pomáhat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace (svobodné matky s dětmi, drogově závislí) a nabídnout jim pomocnou ruku. K dalším základním pilířům patří oblast vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plnohodnotný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací zařízení ve Žďáru nad Sázavou – Biskupské gymnázium a Střední škola gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také na neformální vzdělávání našich dobrovolníků pracujících například s dětmi a mládeží. Ve Žďáře nad Sázavou dále provozujeme Rodinné centrum Srdíčko nebo Centrum primární prevence Spektrum. Snad nejdůležitějším cílem činnosti Kolpingova díla jsou děti a mládež, s nimiž pracují Kolpingovy rodiny.

Kontakty: