Junák – český skaut, kraj Vysočina, z.s.

logo

V junáckém kraji Vysočina bylo v r. 2019 registrováno ve 111 oddílech 2.689 skautů a skautek. Z toho je 1725 dětí a 964 dospělých. Na Vysočině máme celkem 13 členů Svojsíkova oddílu, což jsou naši “skautští VIP”. V rámci kraje Vysočina pracuje 23 skautských středisek a přístavů. Na Vysočině pracují také ještě i dvě VOJ (vyšší organizační jednotky) a to okresy Havlíčkův Brod a Třebíč.

Mezi hlavní úkoly KRJ Vysočina patří: 

  • zpracování registrace všech členů Junáka, kraje Vysočina
  • být partnerem krajské samosprávě
  • být garantem při zajišťování výchovy a vzdělávání činovníků
  • zajištění přerozdělování dotací na nižší organizační jednotky
  • zajištění pořádání Krajského kola Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a světlušek
  • zajištění vzdělávání činovníků
  • být prostředníkem mezi ústředními orgány Junáka a nižšími organizačními jednotkami
  • zajištění agendy po zrušených okresních radách Junáka
  • archivace
  • a další

Kontakty: