Jezdecký klub Třešť, z.s.

jktrest_logo

Jsme občanské sdružení dětí a mládeže, spolek, zaměřený na činnost s dětmi a mládeží, věnujeme se tématice chovu a ošetřování koní, jezdectví a turistice s koňmi, pořádání letního tábora.

Činnost s dětmi a mládeží probíhá denně za dohledu cvičitelů a proškolených vedoucích. Organizace každého dne je započata ošetřením koní před výcvikem, samotný výcvik probíhá buď na jízdárně nebo v terénu, poté následuje ošetření koní po výcviku s následným večerním krmením koní a úklid jezdeckých potřeb a klubovny.

Jednou do měsíce probíhá teoretická výuka týkající se základů ošetřování koní, chovu koní, problematiky jezdeckého sportu a teoretická příprava na ZZVJ. Mezi další činnosti dětského oddílu patří například literární a fotografické soutěže, znalostní kvízy. V letních měsících pořádáme víkendová soustřední s koňmi v Řídelově, kde mohou děti své vědomosti uplatnit, a také rozšířit. Vstup do stáje umožňujeme i těm, kteří si přijdou koníky „jen pohladit“. Další důležitou informací je, že členové klubu jsou automaticky po odevzdání řádně vyplněné klubové přihlášky pojištěni u Kooperativy, a.s. na úraz způsobený v důsledku jízdy na koni nebo činností ve stáji.

Pokud člen zvládne praktické i teoretické základy, může složit zkoušky ze základního výcviku (přístupné pro děti od 12-ti let) a získá tak licenci opravňující účast na jezdeckých závodech. Už několik let se pravidelně účastníme jezdeckých soutěží (drezurních a parkurových) v kraji Vysočina. Členky našeho klubu se mohou pochlubit mnoha umístěními a kvalitními výkony.

Kontakty: