Duha Alternativní zóna

Duha Alternativní zóna (Duha AZ) vznikla v roce 1992 jako členská organizace Duhy – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, se sídlem v Praze. Díky členství v této organizaci máme mimo jiné možnost získávat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na pořádání akcí a materiální vybavení.

Jako organizace se sídlem ve Žďáře nad Sázavou každoročně žádáme i o podporu v rámci dotačních programů našeho města.

I díky těmto dotacím můžeme zajišťovat a rozvíjet naší pestrou celoroční činnost. Ale to vše by nebylo možné bez obětavé práce našich vedoucích. A kdo jsou naši vedoucí? Obyčejně neobyčejní lidé z řad studentů i pracujících, kteří veškerou práci zajišťují v rámci svého volného času, dobrovolně
a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Dělají to proto, že je to baví, chtějí se dětem věnovat
a předávat jim různé dovednosti a zkušenosti.

Děti jsou rozděleny do 3 skupin, které se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách (ve čtvrtek a v pátek). Pokud počasí dovolí, tráví děti většinu času venku, během deštivých a zimních dnů využíváme klubovnu. Po 2-3 týdnech pořádáme víkendovou akci buď jednodenní nebo vícedenní s přespáním venku či v nějakém jednoduchém ubytovacím zařízení (klubovny, školy, sruby, turistické základny). Na akce vyjíždíme po celé České Republice.

Vyvrcholením celoroční činnosti je 14 denní letní stanový tábor v Železných Horkách u Přibyslavi, kde nám pronajímají základnu pionýři z Hamrů nad Sázavou. Tyto tábory jsou vždy tematicky zaměřeny, takže děti prožívají příběhy ze skutečné či literární historie, nebo jen podle fantazie tvůrců. Náměty posledních táborů byly například: Souboj rodů o Sedm království, stavba Transamerické železnice, život ve Vikingské vesnici, Starověká Čína, vojenská humanitární mise Operace Prométheus, Robin Hood, Ztraceni v Kanadě, Dvůr Rudolfa II., upíří tábor Nosferatu na Česneku, život v římském táboře Castrum Romanum, starověký Egypt, tropický ostrov Vanuatu, Škola čar a kouzel v Bradavicích, a spoustu dalších. Všechny tábory byly naprosto neopakovatelné a zanechaly v srdcích dětí i dospělých nezapomenutelné zážitky.

Nevyplňujeme dětem jejich volný čas, formujeme budoucnost.

Milan Mikin Appel – SVČ Lužánky

Bezva, říkáte si, co to ale znamená? Jak dětem pomůže například znalost morseovky poradit si v dnešním světě? Pochopitelně nemáme, ani nemůžeme mít ambice plnit vzdělávací funkci školy, ani výchovnou funkci rodiče. Můžeme ale osobnost dětí formovat prostřednictvím zážitků, které jim připravujeme: příběhů, kterými si na akcích procházejí, modelových situací, do kterých jsou postaveni při hrách, míst, která společně objevíme, a aktivit, které si mohou vyzkoušet.

Chceme nechat děti osvojit si dovednosti, které se jim mohou v životě hodit a které pomáhají utvářet jejich schopnosti a postoje – orientovat se v mapě, umět si vyhledat vlakový spoj, umět se sám sbalit na akci, uvařit na ohni těstoviny, …

Tím vším chceme posunout jejich schopnosti samostatně řešit problémy, uvažovat, rozhodovat se.

Chceme jim ukázat, jak respektovat jeden druhého, naslouchat ostatním, vážit si přírody, města, kraje a země, ve které žijeme, a vážit si i sám sebe.

Sport formuje svaly, my pomáháme utvářet charakter.

Duha AZ

Kontakty: 

dolní morava
DSC_0446
DSC_0798
Tabor_Genesis_033