Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

chaloupky_logo

Poslání:

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou
k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání
a udržitelnému životu.

Chaloupky jsou společností zabývající se environmentální výchovu a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a taky z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí. Navazuje na dlouholeté zkušenosti zakladatelky společnosti Mgr. Květoslavy Burešové.

Kontakt:

chaloupky_foto_2