Bratr Kálef, z.s.

Bratr Kálef, z.s. je partnerskou organizací Českobratrské církve evangelické. Podporuje práci s dětmi a mládeží. Každoročně proto pořádá letní tábory, setkání rodin,kurzy pro učitele nedělní školy, brigády a spoustu dalších akcí. Snaží se propojovat podobné úsilí různých lidí na různých místech, a tím je k sobě také vzájemně přibližovat. Kálef chce prostředkovat podněty odjinud, otevírat prostor ke sdílení, pomáhat se zajištěním hmotného zázemí, nabízet konkrétní aktivity i těm, jimž se třeba vlastní práce s dětmi a mládeží nedaří.

Co Bratr Kálef dělá konkrétně?

Nejrůznějšími způsoby podporuje především ty, kteří vychovávají. Tedy hlavně rodiče, učitele nedělní školy, organizátory táborů, výletů a dalších akcí v evangelických sborech i mimo ně:

 • pořádá letní stanové tábory pro mladší děti,  starší děti, a rodinný tábor
 • organizuje jarní Den rodin pro rodiny s dětmi,
 • připravuje seminář pro učitele nedělní školy,
 • vydává Zpravodaj pro práci s dětmi,
 • spolupořádá podzimní Setkání všech generací,
 • získává a rozděluje hmotné prostředky.

Má přitom na mysli biblicko-reformační tradici, podle níž chce vést děti k víře a lásce, ale i ke skromnosti, tvořivosti, upřímnosti a statečnosti.

Kontakt:

 • Ulice: Vrchlického 1
 • PSČ: 586 01 Jihlava
 • Telefon: 721 815 964
 • Email: kalef@evangnet.cz
 • Webová stránka: http://kalef.evangnet.cz
 • Facebook: https://www.facebook.com/bratrkalef/