Hlavní úkoly a poslání oddílu vychází z tradic woodcraftu a pokračuje v myšlenkách E.T.Setona, dále vychází z tradic oddílu Vlčat, který sídlí v Jihlavě. Náš oddíl se navrací k přírodě ve všech formách a podobách a do podvědomí dětí a mládeže prosazuje lásku k přírodě a ke všemu živému vůbec, zároveň učí děti zálesáctví a také tábornickým dovednostem. Oddíl vznikl jako kroužek v obci Olší, která tento finančně podporuje.

A teď trošku zjednodušeně, nejsme skauti, junáci ani liga lesní moudrosti, jsme od každého něco s velkou dávkou vlastních nápadů. Nejvíce společného máme s oddílem Vlčat, který funguje pod organizací Javořice, klub přátel E.T.Setona již 50 let, a sídlí v Jihlavě. V tomto oddíle jsem fungovala již od roku 1993, aktivně až do roku 2012. I díky létům stráveným u Vlčat jsem měla chuť v této činnosti pokračovat a založit „vlastní“ oddíl na podobných principech. V oddíle chceme klást důraz na zážitek, na zážitkovou formu učení se a získávání zkušeností v různých oborech. Kromě zálesáctví a táboření se budeme věnovat i sportovní či rukodělné činnosti. Děti se naučí poznávat zvířata, rostliny i stopy, budou umět uzlovat, šifrovat, bezpečně rozdělávat oheň, zbudovat táborovou stavbu, budou znát základy zdravovědy, ovládat mapu i busolu i třeba postavit stan. Toto všechno se naučí na oddílových schůzkách, které se budou konat jedenkrát za týden a také na oddílových akcích, tyto budou 1-2x do měsíce.

 Vzhledem k tomu, že v oddíle je více dětí, jsou rozděleny kvůli lepší organizaci do družinek. První družinka je družina Mravenců a jsou v ní nejmenší děti 1-3 roky, které budou docházet v doprovodu rodiče. Další družinkou jsou Lišáci, to je klučičí družina, věk 4-8 let. Třetí je družinka Veverek, holčičí družina, věk 4-8let. Poslední družinou je družina Jestřábů – smíšená družina holek i kluků, věku od 9-14 let.

Kontakt:

Oddíl Vlčci, z.s.

Olší č. 37

58856 Telč

Vedoucí – Barbora Vokřínková

tel.: 731 675 825

e-mail: cupelova@seznam.cz

web: https://www.oddilvlcci.cz/