S dětmi a mládeží v nejrůznějších spolcích pracují tisíce dobrovolníků nejrůznějšího věku. Těm začínajícím je 15 a ti zasloužilí (a to myslím v tom nejlepším smyslu) jsou důchodového věku. Ve své organizaci se […]

S dětmi a mládeží v nejrůznějších spolcích pracují tisíce dobrovolníků nejrůznějšího věku. Těm začínajícím je 15 a ti zasloužilí (a to myslím v tom nejlepším smyslu) jsou důchodového věku. Ve své organizaci se všichni snažíme, dělat pro děti to nejlepší, jak nejlépe umíme. Ať už jde o pravidelnou činnost – kroužek nebo oddíl, jednorázové akce nebo tábory, rodiče nám vždy svěřují to nejcennější, co mají – svoje děti.

Rodiče nám svěřují svoje děti s maximální důvěrou, že budou v bezpečí, bude o ně dobře postaráno a vyplní kvalitně svůj volný čas. Naše práce ale není „jen“ o vyplňování volného času. Děti spoustu věcí učíme. Ať už znalosti nebo dovednosti, ale především předáváme hodnoty a formujeme postoje. Ať chceme nebo ne, jako vedoucí jsem pro děti vzorem. A rodiče mají plné právo chtít po nás kvalitu.

Měli bychom proto dělat svoji práci profesionálně. Nemyslím ve významu slova profesionálně = za peníze. Myslím profesionálně = na nejvyšší úrovni. A to nejde bez vzdělávání a seberozvoje.

Ideální stav pochopitelně je, když se vedoucí stane s dítěte, které v organizaci dlouhodobě působí. Tím se člověk celou řadu věcí naučí vlastně sám – jen tím, že bude dělat. Ne všechno se ale dá odkoukat nebo naučit „za pochodu“.

Svět se mění a je potřeba na to reagovat. Dnes už nestačí v kroužku nebo oddíle naučit děti tábořit, cizí jazyk, modelařit, nebo hrát fotbal. Čelíme výzvám sociálních sítí, umělé inteligence, výchovným problémům u dětí… Nejde jen o to být vzorem, ale i to umění reagovat, když náš oddílový svěřenec potřebuje pomoc nebo radu.

Poskytněme rodičům jistotu, že jejich děti jsou v dobrých rukách. To ale nejde bez vzdělávání. Hry, které se v oddíle hrají může nový vedoucí odkoukat, už ale neodkouká jejich výchovný význam, neodkouká možnosti reakcí na kyberšikanu…

Je spousta oblastí, ve kterých je možné se vzdělávat. Velké celostátní organizace, jako například Junák, Pionýr, A-TOM a řada dalších, mají vlastní propracovaný vzdělávací systém. Menší organizaci si mohou najít celou řadu vzdělávacích kurzů – pokud si je pro své vedoucí nezvládnou zorganizovat sami. Možností je celá řada.

Dejme rodičům jistotu, že svěřují své děti profesionálům.

Nabídku vzdělávacích kurzů RDMKV najdete zde.

+ posts

šéfredaktor