Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina pořádá kurz Hlavních vedoucích letních táborů. Tento kurz je certifikován MŠMT pod č. MSMT-44632/2015-7. Kurz bude zakončen testem a úspěšní účastníci obdrží certifikát s […]

Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina pořádá kurz Hlavních vedoucích letních táborů.

Tento kurz je certifikován MŠMT pod č. MSMT-44632/2015-7. Kurz bude zakončen testem a úspěšní účastníci obdrží certifikát s neomezenou platností. 

Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 18 let a minimálně tři roky praxe v pozici táborového vedoucího nebo stejná doba při celoroční práci s dětmi a mládeží.

Termíny a místo konání:
Zahájení: pátek 15. 1. 2021 v 18:00.
Ukončení: neděle 17. 1. 2021 ve 14:30.
Místo konání: Luka nad Jihlavou, školící a ubytovací centrum ERUDITO (www.erudito.cz). 

Z obsahu kurzu vybíráme: 
• Výchova a její metody 
• EVVO a výchova ke zdraví 
• Výchovné problémy 
• Řízení LT 
• Vedení dokumentace a administrativa 
• Bezpečnost a ochrana zdraví 
• Právní rámec 
• Motivace táborového týmu 
• Předcházení krizovým situacím…. a další

Celkem 22 hodin prezenční výuky.

Lektoři:
Jan Burda (RDMKV)
Jiří Němec (Pionýr)
Kateřina Palová (Univerzita Palackého Olomouc) 

Ceny a přihlašování:
Cena pro členy organizací sdružených v RDMKV: 1.590,- Kč na osobu.
Cena pro členy ostatních organizací: 1.990,- Kč na osobu.
Cena zahrnuje ubytování, stravování, textové materiály a publikace a kompletní program.

Faktura bude vystavena a tedy i splatná v roce 2021.

Přihlášky vyplňte do 15. 12. 2020 pomocí elektronického formuláře zde.

Další informace získáte na tel: 777 750 131, mail: info@rdmkv.cz